ബന്ദങ്ങളെ വിഷേശിപ്പിക്കേണ്ടത് മുത്ത് മാലയിലാണ്

ഒരു മുത്തുമാല ഷോപ്പിൽ നിന്നും,

ദുബൈ ദേരയിലെ പച്ചക്കറി മാർക്കെറ്റ്

 ദുബൈ ദേരയിലെ പച്ചക്കറി മാർക്കെറ്റ്

മാനം മുട്ടേ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിൻങ്ങുകൾ

എത്ര മനോഹരം ഈ കാഴ്ച്ച

മെട്രോ ട്രൈൻ സ്റ്റേഷൻ

മെട്രോ ട്രൈൻ സ്റ്റേഷൻ

അബുദാബിയിലെ ഷൈഖ്സാഹിദ് മസ്ജ്ജിദ്അബുദാബിയിലെ ഷൈഖ്സാഹിദ് മസ്ജ്ജിദ്

ദുബൈലെ ഒരു വിനോദ സഞ്ചാര ബോട്ട്

മഴക്കാറിൽ മറയുന്ന ദുബൈ

എന്റെ കേമറയിൽ കൊള്ളാത്ത ബുർജ്ജ് ഖലീഫ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ട്ടവർ

ചെറി പെരുന്നാൾ സുദിനത്തിൽ ദുബൈ മംസാർ പാർക്കിൽചെറി പെരുന്നാൾ സുദിനത്തിൽ ദുബൈ മംസാർ പാർക്കിൽഅൽഖൂസിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ

എന്റെ ഷോപ്പിനു മുംബിൽ


DUBAIബർദുബൈ യിൽ നിന്നും

ദുബൈ അബ്റ


ദുബൈ അബ്റ

അല്‍ ഖൂസിലെ റൂമിന് മുകളില്‍


അല്‍ ഖൂസിലെ റൂമിന് മുകളില്‍


ദേര ഹയാതിനടുത്ത്

ദുബായ് ബസ്സ്


അല്‍ ഖൂസ്


ഗോള്‍ഡ്‌ സൂഖ്‌

അല്‍ ഖൂസ് ദുബായ്


തണല്‍ മരം അല്‍ ഖൂസ്

ദുബായ് ദേര


ദുബായ് ദേര യില്‍ നിന്നു

അല്‍ഐന്‍


അല്‍ഐന്‍ ഇലെ ഒട്ടക കൂട്ടില്‍ നിന്നു


ചെറി പെരുന്നാൾ സുദിനത്തിൽ എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്
നടത്തിയ കെ.എന്‍ . എസ്. മൗലവിയുടെ കഥാപ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന്

പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ നാട്ടുകാരുടെ സംഗമത്തിൽ നിന്ന്


ചെറിപ്പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം,ദുബൈ. ദേര


അൽഖൂസിലെ റൂമിലെ നോബ് തുറ


ദുബൈ ദേര യിൽ നിന്നും


ദുബൈ മെട്രോ, ബസ്സിൽ നിന്നും എടുത്ത ചിത്രം


ദുബൈ അൽഖൂസിലെ എന്റെ റൂമിൽ നിന്നും


ദുബൈ, ദേര യിലെ എന്റെ റൂമിൽ നിന്നും


മഞ്ചേരി സുന്നി മഹൽ ഉൽഘാടനത്തിനു എത്തിയ പാണക്കട് സയ്യിദ് സ്വാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ
ഇതിസലാത്ത് ടവർ ബർദുബൈ


ദുബൈ ഗോൾഡ് സൂക്ക്


ദുബൈ കെ.എം.സി.സി പ്രചരണം കാരക്കുന്ന്

ആമയൂർ മല (കാരക്കുന്ന്)


സമസ്ത നയപ്രക്ക്യാബന സമ്മേളനം കോഴിച്ചന


ദുബൈലെ റോഡരികിൽ നിന്ന്


വിമാന യാത്രയിൽ നിന്ന്


ദുബൈ എയർപ്പോർട്ട്- ടെർമിനൽ-മൂ‍ന്ന്


അബ്റ (ദുബൈ)